Mentaal welzijn in de chiro

Chiro is een plaats voor iedereen en een veilige omgeving voor al onze leden en leiding.
Vanaf dit jaar willen we daarom ook met de leidingsploeg extra aandacht geven aan mentaal welzijn. Er is een werkgroep opgericht die zich hierop zal focussen.
Wie is goed gekeken heeft, kan zien dat er aan de binnenkant van de deur naar de zolder een brievenbus hangt. Als je met iets zit (lid, ouder of leiding) mag je altijd een briefje in de bus steken. Elke week wordt die leeggemaakt en gekeken hoe dit het beste opgelost kan worden. Alles wordt gelezen door Kaat (werkgroep mentaal welzijn) of Merel (hoofdleidster).
Zij zitten elke week samen om te overlopen wat er allemaal uit de brievenbus komt en of/en hoe de chiro kan helpen.
Wil je een boodschap schrijven aan iemand specifiek binnen de leiding, kan je het op je briefje schrijven en bezorgen wij het aan de juiste persoon.
Aarzel niet om er iets in te steken. Niks is te groot, te klein of te gek. Je mag alles schrijven: over jezelf, hoe je je voelt in de groep, tov leiding, thuis, op school.
Positief of negatief, andere ideeën die je hebt, schrijf ze op en steek ze erin.
De groene deur naar zolder is trouwens altijd open dus kom langs wanneer je je er zelf het beste bij voelt.
De chiro is er voor iedereen en niet alleen op zondag.